Ben ik (nog) bruikbaar?

Er zijn zoveel mensen beter/slimmer/sterker/rijker/sneller dan ik, wat kan ik nou voor verschil maken?

God heeft een plan met elk van ons. Voor de uitvoer daarvan geeft Hij ons wat we daarvoor nodig hebben. Ons werk op aarde zit er pas op wanneer we naar Hem toegaan en het aardse achter ons laten.

Wees dus bewust dat je geen grotere taak krijgt en niet meer te voortduren dan wat je aan kan. Wie veel zorgen heeft, krijgt ook veel kracht. Wie weinig kracht heeft krijgt een kleinere opdracht. Maar alles bij elkaar is elk stukje belangrijk. Denk maar aan een uurwerk, als daar een klein tandwiel mist, gaat er toch iets mis. Alle onderdelen zijn nodig, zowel de kleine als de grote.

Het is belangrijk dat we niet kijken naar wat we niet hebben ontvangen (daar hebben we vaak al een lijstje van paraat liggen), maar dat je juist kijken naar wat we nog wel kunnen doen.

Een levend voorbeeld hiervan is Nick Vujicic. Hij is geboren zonder armen of benen. En toch heeft hij miljoenen mensen weten te bereiken, niet door bij de pakken neer te zetten, maar door aan de slag te gaan met wat hij wel heeft. Zo heeft hij over de jaren meerdere boeken geschreven, waarbij zijn laatste boek een bijzondere naam draagt: “Be the hands and feet” (ben de handen en voeten). Waarmee wordt bedoeld dat wij hier op aarde de handen en voeten van God mogen zijn. Wij mogen anderen zegenen in Zijn naam, wij mogen genezende handen opleggen, wij mogen de verdrukte ondersteunen, de hongerige voeden. Als zelfs een man zonder armen of benen de handen en voeten van God kan zijn, hoeveel te meer kunnen mensen die wel armen en benen hebben dan betekenen in Gods plan?

Als je denkt: ik ben al oud, en ik kan niet meer zo goed lopen, wat kan ik nou betekenen. Laat ik hier dan vrij direct zijn. Elke dag dat je weer wakker wordt is je tijd hier nog niet voorbij, en dat betekend dat er nog wat voor je te doen is. Het hoeft niet altijd fysiek te zijn. Iemand die verlamd is kan nog in stilte bidden voor anderen en zo nog bijdragen. Iemand die nog kan praten, kan getuigen en delen van de rijkdom van het leven met God. Wie nog kan lopen kan er op uit trekken om anderen om zich heen te ondersteunen en te bemoedigen. Wie sterk is kan anderen helpen bij het uitvoeren van zware taken. Wie geld over houd kan hieruit delen naar mensen die het minder hebben. Wie genoeg eten heeft kan hiervan delen naar zij die honger hebben.

Zal God ons een taak geven die niet bij ons past? Zal hij iemand die niet zo van mensen houd gebruiken om te evangeliseren? Nee, God geeft ons passende taken, iemand die goed kan praten en graag contact met nieuwe mensen maakt, zal eerder als evangelist mogen optreden. Wie niet zo goed met mensen kan omgaan zal dan eerder een taak krijgen waarbij geen direct contact met mensen nodig is. Mozes was ook geen grote prater, daarin voorzag God van een ander die dat wel was. Geef echter niet te snel op, als we kijken naar Paulus en de verandering die hij heeft meegemaakt, dit laat duidelijk zien dat God ons kan veranderen. Dit doet hij door onze uitrusting aan te passen. Paulus was voor zijn bekering ook veel aan het reizen (maar dan om christenen te vervolgen) dit is hij ook na zijn bekering blijven doen, maar dan met een ander doel. Zo heeft God gebruik gemaakt van wat bij Paulus paste en heeft hij hier een passende invullen bij gegeven. Op dezelfde manier geeft God ons taken die bij ons passen. God maakt ons ook duidelijk wat het is wat we moeten doen, niet altijd even helder, maar Hij communiceert wel. Soms direct in woorden, maar vaker indirect, via anderen, via tekens of via gevoelens die in ons naar boven komen. Hij enige wat wij moeten doen is luisteren naar de tekens en hiernaar handelen.

Het enige wat het kwaad nodig heeft om te zegevieren is dat goede mensen niets doen. Blijf dus bezig voor God, dan zijn we zeker van de overwinning. Weet dat je goed bent uitgerust voor wat je moet doen, weet je (nog) niet wat precies, luister (en kijk) dan goed en zoek bevestiging.