Is mijn geloof groot genoeg?

Wat is een groot geloof? Is er wel zoiets als een groot of klein geloof? Ik zou geloof willen vergelijken met zwangerschap. Voor elke vrouw kan op elk moment worden gesteld dat ze wel of niet zwanger is, er is geen half zwanger of beetje zwanger. De ene zwangere vrouw is niet meer of minder zwanger dan de andere. Zo zit het ook met geloof, je kan niet een te klein geloof hebben voor bijvoorbeeld genezing of andere gebedsverhoring. Je gelooft of je gelooft niet. Zoals het ook in de Bijbel staat: wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

Hoe komt het dan dat niet altijd gebed wordt verhoord? Hoe komt het dat soms wel genezing wordt gegeven en soms niet. Er zijn mensen die dan beweren dat het geloof te klein is of dat nog niet hard genoeg wordt gebeden. Dat zijn echter onzin-argumenten. Zoals in begin is uitgelegd, is er geen te klein geloof. En wat hard bidden betreft, een gebed kan al voldoende zijn. Echter is er nog een andere factor die zwaarder weegt dan welke andere factor ook.

Wat is die factor dan? Laten we even terug gaan naar de tijd dat Jezus zelf tot de Vader bad. Als Zoon van God kan immers niemand twijfelen aan zijn geloof of dat zijn gebed niet voldoende zou zijn. Maar toch is ook van Jezus een gebed niet verhoord. Zelfs na hetzelfde herhaaldelijk te bidden. In Getsemane bad Jezus tot drie keer toe of de beker aan hem voorbij mocht gaan. Maar daarnaast zei Jezus nog iets: Dat niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde. En dat is de belangrijkste factor in gebed.

Wij kunnen elke dag bidden om de lotto te winnen of om genezing, en verhoring hiervan is mogelijk, maar enkel als het ook Gods wil is. Of zoals ik het liever verwoord, als het past in Zijn plan. In sommige gevallen past het in Gods plan om een wonderbaarlijke genezing te laten zien om Zijn macht te demonstreren. Soms past het in Gods plan om te laten zien hoe mensen kracht kunnen ontvangen om door moeilijke situaties heen te gaan. Dat wil dus zeggen dat er wel lijden en pijn kan zijn, maar dat de moed niet verloren wordt. Immers zal God ons nooit meer te voortduren geven dat we aankunnen. En mocht onze tijd gekomen zijn, dan mogen we weten dat onze taak op aarde er op zit en dat we mogen aanschuiven in het grote hemelse feest. Maar zolang we hier nog op aarde zijn, zolang we nog adem in onze longen hebben en ons hart nog klopt, zolang is ons werk hier nog niet klaar. Daarom zullen we elke dag de kracht ontvangen die we nodig hebben om met alle omstandigheden, die op ons pad komen, om te gaan.

Fundament

Een wijs man bouwde zijn huis op een rots, een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. De regen daalde neer en de vloed kwam op en het huis op het zand stortte in.

In een kinderliedje wordt de samenvatting gegeven van het verhaal over de man die bouwde op een stevig fundament en de man die zonder fundament bouwde. De afloop is niet verrassend, dat het huis zonder fundament minder stevig staat zal iedereen kunnen begrijpen.

Maar wat is dat fundament in praktische zin? Waaruit bestaat dat? Ik dacht dat hiermee bedoeld werd, het aannemen van Jezus als Redder, met Jezus als fundament sta je stevig. Maar dit staat als volgt beschreven in de Bijbel in de woorden van Jezus zelf:

Waarom noemt u mij steeds: Heer, Heer, maar doet u niet wat ik zeg? Iemand die naar mij toekomt, mij hoort en doet wat ik zeg, weet u op wie zo iemand lijkt?

Maar iemand die mij hoort en niet doet wat ik zeg lijkt op een man die een huis zomaar op de grond heeft (…)

Lucas 6:46-47, 49a

Het gaat hier dus niet om het horen naar Jezus, maar om het doen wat Hij van ons vraagt. Wie Jezus Heer noemt, maar niet doet wat Jezus zegt mist het fundament. Net zoals in de gelijkenis moet de wijze man hard werken om zijn fundament te bouwen voor hij met het huis begint. Zo krijgen ook mensen niet dat fundament zonder ervoor de handelen, met alleen luisteren en niet doen bouwen we zonder fundament en zal ons bouwwerk bij de eerste tegenstand instorten.

Vlak voor dit stuk in Lucas staat dat je een boom kunt herkennen aan de vruchten. Iemand die goed zegt te zijn, maar slecht handelt zal niet een goede indruk wekken. Daarentegen iemand die bescheiden is en zichtzelf niet zo geweldig vind, maar die goede daden verricht, die zal door anderen als goed mens worden erkent.

Woorden zijn vaak makkelijk uitgesproken, maar de daden, dat is wat het fundament van geloof zou moeten zijn. Luisteren naar Jezus en doen wat Hij vraagt.

Ben ik (nog) bruikbaar?

Er zijn zoveel mensen beter/slimmer/sterker/rijker/sneller dan ik, wat kan ik nou voor verschil maken?

God heeft een plan met elk van ons. Voor de uitvoer daarvan geeft Hij ons wat we daarvoor nodig hebben. Ons werk op aarde zit er pas op wanneer we naar Hem toegaan en het aardse achter ons laten.

Wees dus bewust dat je geen grotere taak krijgt en niet meer te voortduren dan wat je aan kan. Wie veel zorgen heeft, krijgt ook veel kracht. Wie weinig kracht heeft krijgt een kleinere opdracht. Maar alles bij elkaar is elk stukje belangrijk. Denk maar aan een uurwerk, als daar een klein tandwiel mist, gaat er toch iets mis. Alle onderdelen zijn nodig, zowel de kleine als de grote.

Het is belangrijk dat we niet kijken naar wat we niet hebben ontvangen (daar hebben we vaak al een lijstje van paraat liggen), maar dat je juist kijken naar wat we nog wel kunnen doen.

Een levend voorbeeld hiervan is Nick Vujicic. Hij is geboren zonder armen of benen. En toch heeft hij miljoenen mensen weten te bereiken, niet door bij de pakken neer te zetten, maar door aan de slag te gaan met wat hij wel heeft. Zo heeft hij over de jaren meerdere boeken geschreven, waarbij zijn laatste boek een bijzondere naam draagt: “Be the hands and feet” (ben de handen en voeten). Waarmee wordt bedoeld dat wij hier op aarde de handen en voeten van God mogen zijn. Wij mogen anderen zegenen in Zijn naam, wij mogen genezende handen opleggen, wij mogen de verdrukte ondersteunen, de hongerige voeden. Als zelfs een man zonder armen of benen de handen en voeten van God kan zijn, hoeveel te meer kunnen mensen die wel armen en benen hebben dan betekenen in Gods plan?

Als je denkt: ik ben al oud, en ik kan niet meer zo goed lopen, wat kan ik nou betekenen. Laat ik hier dan vrij direct zijn. Elke dag dat je weer wakker wordt is je tijd hier nog niet voorbij, en dat betekend dat er nog wat voor je te doen is. Het hoeft niet altijd fysiek te zijn. Iemand die verlamd is kan nog in stilte bidden voor anderen en zo nog bijdragen. Iemand die nog kan praten, kan getuigen en delen van de rijkdom van het leven met God. Wie nog kan lopen kan er op uit trekken om anderen om zich heen te ondersteunen en te bemoedigen. Wie sterk is kan anderen helpen bij het uitvoeren van zware taken. Wie geld over houd kan hieruit delen naar mensen die het minder hebben. Wie genoeg eten heeft kan hiervan delen naar zij die honger hebben.

Zal God ons een taak geven die niet bij ons past? Zal hij iemand die niet zo van mensen houd gebruiken om te evangeliseren? Nee, God geeft ons passende taken, iemand die goed kan praten en graag contact met nieuwe mensen maakt, zal eerder als evangelist mogen optreden. Wie niet zo goed met mensen kan omgaan zal dan eerder een taak krijgen waarbij geen direct contact met mensen nodig is. Mozes was ook geen grote prater, daarin voorzag God van een ander die dat wel was. Geef echter niet te snel op, als we kijken naar Paulus en de verandering die hij heeft meegemaakt, dit laat duidelijk zien dat God ons kan veranderen. Dit doet hij door onze uitrusting aan te passen. Paulus was voor zijn bekering ook veel aan het reizen (maar dan om christenen te vervolgen) dit is hij ook na zijn bekering blijven doen, maar dan met een ander doel. Zo heeft God gebruik gemaakt van wat bij Paulus paste en heeft hij hier een passende invullen bij gegeven. Op dezelfde manier geeft God ons taken die bij ons passen. God maakt ons ook duidelijk wat het is wat we moeten doen, niet altijd even helder, maar Hij communiceert wel. Soms direct in woorden, maar vaker indirect, via anderen, via tekens of via gevoelens die in ons naar boven komen. Hij enige wat wij moeten doen is luisteren naar de tekens en hiernaar handelen.

Het enige wat het kwaad nodig heeft om te zegevieren is dat goede mensen niets doen. Blijf dus bezig voor God, dan zijn we zeker van de overwinning. Weet dat je goed bent uitgerust voor wat je moet doen, weet je (nog) niet wat precies, luister (en kijk) dan goed en zoek bevestiging.